Kancelaria Radcy Prawnego

Upadłość konsumencka cz. 4

Plan spłaty i umorzenia zobowiązań:

Po likwidacji majątku upadłego sąd ustala plan spłaty. Obejmuje on część wierzytelności niezaspokojonych z likwidacji majątku upadłego powstałych przed ogłoszeniem upadłości oraz wszystkie wierzytelności przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości.

Sąd w planie spłaty ustali jaka część dochodów konsumenta przeznaczana będzie na zaspokojenie wierzytelności i w jakim okresie konsument będzie musiał wykonywać obowiązki związane z planem spłaty.

Ustalając plan spłaty, sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność ich zaspokojenia w przyszłości.

W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż 36 miesięcy (w niektórych przypadkach 54 miesięcy), konsument jest obowiązany spłacać zobowiązania wynikające z listy wierzytelności i jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty.

Plan spłaty jest więc ustaleniem przez sąd warunków i okresu próby, w którym badana jest uczciwość i rzetelność płatnicza konsumenta. Jeżeli konsument będzie wykonywał swoje zobowiązania
w sposób prawidłowy, może liczyć na oddłużenie (umorzenie części albo całości wierzytelności powstałych przed ogłoszeniem upadłości).

Sąd ustali plan spłaty po wysłuchaniu syndyka, wierzycieli i konsumenta. Po wykonaniu przez konsumenta planu spłaty sąd umarza pozostałe zobowiązania konsumenta (następuje jego oddłużenie).

Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny Kamil Krajewski

Siedlce 11.07.2018

  • Użytkowanie wieczyste po 1 stycznia 2019 r.Przepisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów przekształca z dniem 1 stycznia 2019r. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.
  • RODO a małe firmy…Unijne przepisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych dotyczą wszystkich firm. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych obejmują zarówno podmioty prowadzące jednoosobowa działalność gospodarcza, jak i podmioty prowadzące działalność w formie spółek cywilnych czy spółek z o.o.
  • Zachowek - obliczanie wartości zachowku.Szczegółowej instrukcji w przedmiocie obliczania zachowku udzielił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 lutego 2004 r., w sprawie o sygn. akt II CK 444/02:
  • Podział majątku spadkowego.W przypadku spraw majątkowych, które toczą się głównie w kręgu rodzinnym, najpierw należy ustalić krąg spadkobierców oraz podstawę dziedziczenia - testament bądź w przypadku jego braku ustawa, a dopiero później można przystąpić do podziału spadku.
  • Upadłość konsumencka cz.1W kolejnych wpisach zostanie omówiona przeze mnie instytucja upadłości konsumenckiej. W kolejnych wpisach przybliżę Państwu problematykę upadłości konsumenckiej i odpowiemy na pytania: czym jest upadłość konsumencka, kto i kiedy może ogłosić upadłość konsumencką, jak można ogłosić upadłość konsumencką, ile kosztuje upadłość konsumencka, co to jest plan spłaty, jakie dokumenty zgromadzić i jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, do którego sądu należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Na te i wiele innych pytań postaram się odpowiedzieć w kolejnych wpisach.
  • Upadłość konsumencka cz. 2W części drugiej mojego wpisu o upadłości konsumenckiej opiszę krótko cele jej ogłoszenia.
  • Upadłość konsumencka cz.3W dwóch poprzednich częściach opisałem czym jest upadłość konsumencka oraz cele ogłoszenia upadłości. W części trzeciej wskażę konsekwencje jej ogłoszenia.
  • Kiedy można ubiegać się o podwyższenie alimentów?Świadczenie alimentacyjne ma na celu zapewnienie środków utrzymania, a więc środków, które są niezbędne do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb osobie, która sama nie może się utrzymać. W przypadku dzieci świadczenie to rozciąga się również na dostarczanie środków wychowania, które polega na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego, zwykle więc wyższy finansowy ciężar alimentów ponosi rodzic z którym dziecko stale nie zamieszkuje. Niezależnie jednakże od tego w jaki sposób zostanie ukształtowany obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka, pamiętać należy, iż nie jest to obowiązek definitywny, niezmienny, który jeśli raz zostanie ustalony na określonym poziomie to pozostaje taki, aż do momentu jego wygaśnięcia.
  • Minimalna stawka godzinowa w 2018 r.Minimalna stawka godzinowa, czyli minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi, będzie wynosiła 13 zł 70 gr w roku 2018. Tak wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz.U. 2017 poz. 1747)
  • Wycinka drzew i krzewów po nowelizacji ustawy o ochronie przyrody z dnia 11 maja 2017 r.17 czerwca 2017 r. weszła w życie nowa ustawa, zmieniająca ustawę o ochronie przyrody  tj. ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074).
Zapraszam do kontaktu question_answer
Kancelalaria Radcy Siedlce

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego

Kamil Krajewski
ul. Janusza Korczaka 14
08-110 Siedlce

Na życzenie Klienta istnieje możliwość umówienia spotkania poza Kancelarią.

mob.:  
e-mail:  

Zadaj pytanie
© 2022 Radca Prawny - Kamil Krajewski. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.