Kancelaria Radcy Prawnego

RODO a małe firmy…

Unijne przepisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych dotyczą wszystkich firm.

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych obejmują zarówno podmioty prowadzące jednoosobowa działalność gospodarcza, jak i podmioty prowadzące działalność w formie spółek cywilnych czy spółek z o.o.

Ochrony danych osobowych w firmie powinna być dostosowana do zakresu przetwarzanych danych w firmie, przy uwzględnieniu ryzyka utraty danych i skutków, jakie będzie to niosło dla osób, których dane dotyczą.

Przedsiębiorca, który chce zadbać o ochronę danych osobowych w swojej firmie powinien sprawdzić jakie dane osobowe w firmie przetwarza oraz w jakich codziennych czynnościach ich używa.

Małe firmy używają danych osobowych takich jak:

dane kontrahentów w procesach zamówień, fakturowania, prowadzenia ewidencji księgowych (czy to samodzielnej księgowości, czy też poprzez powierzanie danych fachowcom – biurom rachunkowym).

dane kontaktowe – wizytówki, kalendarze,  formularz kontaktowy na stronie internetowej, e-mail

dane pracowników – w procesie zatrudnienia, rozliczania podczas przebiegu pracy z tytułu podatków i ZUS,  szkolenia

Kolejnym krokiem przedsiębiorcy powinno być zabezpieczenia przetwarzanych w firmie danych przed ich utratą, wykradnięciem czy przetwarzaniem niezgodnym z prawem.

Przykładowymi zabezpieczeń danych w małej firmie są:

- sporządzenie spisu: jakie dane przetwarzamy, w których czynnościach, czy komuś je udostępniamy/powierzamy, a następnie uszeregowanie ich według kolejności – które dane są najbardziej cenne z punktu widzenia firmy oraz wyciek których danych osobowych mógłby spowodować największe niepożądane skutki

- podpisywanie umów powierzenia z podmiotami, którym przekazujemy dane dla celów korzystania z ich usług;

- zwiększanie świadomości i pilnowanie wydawania upoważnień do przetwarzania danych – przy zatrudnianiu pracowników, zanim zostanie im powierzona praca z danymi, należy ich przeszkolić,

- określenie procedur – czyli wyznaczanie schematów działań, jakie pozwolą zabezpieczyć przetwarzane dane osobowe, np. zakaz wynoszenia dokumentów z firmy, obowiązek hasłowania komputerów i dostępów do programów komputerowych itp.

Podjęte czynności zabezpieczające  powinny przyczynić się do zabezpieczenia danych.

Ważne, aby co jakiś czas przeprowadzać tzw. audyt  wewnętrzny lub zewnętrzny aby sprawdzić czy dane osobowe są bezpieczne w naszej firmie.

radca prawny Kamil Krajewski

Siedlce 17.07.2018 r.

  • Użytkowanie wieczyste po 1 stycznia 2019 r.Przepisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów przekształca z dniem 1 stycznia 2019r. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.
  • Zachowek - obliczanie wartości zachowku.Szczegółowej instrukcji w przedmiocie obliczania zachowku udzielił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 lutego 2004 r., w sprawie o sygn. akt II CK 444/02:
  • Podział majątku spadkowego.W przypadku spraw majątkowych, które toczą się głównie w kręgu rodzinnym, najpierw należy ustalić krąg spadkobierców oraz podstawę dziedziczenia - testament bądź w przypadku jego braku ustawa, a dopiero później można przystąpić do podziału spadku.
  • Upadłość konsumencka cz.1W kolejnych wpisach zostanie omówiona przeze mnie instytucja upadłości konsumenckiej. W kolejnych wpisach przybliżę Państwu problematykę upadłości konsumenckiej i odpowiemy na pytania: czym jest upadłość konsumencka, kto i kiedy może ogłosić upadłość konsumencką, jak można ogłosić upadłość konsumencką, ile kosztuje upadłość konsumencka, co to jest plan spłaty, jakie dokumenty zgromadzić i jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, do którego sądu należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Na te i wiele innych pytań postaram się odpowiedzieć w kolejnych wpisach.
  • Upadłość konsumencka cz. 2W części drugiej mojego wpisu o upadłości konsumenckiej opiszę krótko cele jej ogłoszenia.
  • Upadłość konsumencka cz.3W dwóch poprzednich częściach opisałem czym jest upadłość konsumencka oraz cele ogłoszenia upadłości. W części trzeciej wskażę konsekwencje jej ogłoszenia.
  • Upadłość konsumencka cz. 4Plan spłaty i umorzenia zobowiązań: Po likwidacji majątku upadłego sąd ustala plan spłaty. Obejmuje on część wierzytelności niezaspokojonych z likwidacji majątku upadłego powstałych przed ogłoszeniem upadłości oraz wszystkie wierzytelności przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości.
  • Kiedy można ubiegać się o podwyższenie alimentów?Świadczenie alimentacyjne ma na celu zapewnienie środków utrzymania, a więc środków, które są niezbędne do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb osobie, która sama nie może się utrzymać. W przypadku dzieci świadczenie to rozciąga się również na dostarczanie środków wychowania, które polega na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego, zwykle więc wyższy finansowy ciężar alimentów ponosi rodzic z którym dziecko stale nie zamieszkuje. Niezależnie jednakże od tego w jaki sposób zostanie ukształtowany obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka, pamiętać należy, iż nie jest to obowiązek definitywny, niezmienny, który jeśli raz zostanie ustalony na określonym poziomie to pozostaje taki, aż do momentu jego wygaśnięcia.
  • Minimalna stawka godzinowa w 2018 r.Minimalna stawka godzinowa, czyli minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi, będzie wynosiła 13 zł 70 gr w roku 2018. Tak wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz.U. 2017 poz. 1747)
  • Wycinka drzew i krzewów po nowelizacji ustawy o ochronie przyrody z dnia 11 maja 2017 r.17 czerwca 2017 r. weszła w życie nowa ustawa, zmieniająca ustawę o ochronie przyrody  tj. ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074).
Zapraszam do kontaktu question_answer
Kancelalaria Radcy Siedlce

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego

Kamil Krajewski
ul. Janusza Korczaka 14
08-110 Siedlce

Na życzenie Klienta istnieje możliwość umówienia spotkania poza Kancelarią.

mob.:  
e-mail:  

Zadaj pytanie
© 2022 Radca Prawny - Kamil Krajewski. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.